دوره Atlassian Confluence Essentials  جهت استفاده صحیح از این ابزار طراحی شده است و شامل تمام مراحل مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی و استفاده بهینه از این ابزار می باشد.

مدت دوره: ۱۲ ساعت

مخاطبین: توسعه دهندگان نرم افزار، مدیران تیم های توسعه نرم افزار، علاقه مندان به Knowledge management

سر فصل دوره:

Getting Started with Confluence

 • Understanding the architecture
 • Installing Confluence

Managing Content

 • The Basic concepts
 • The Confluence Editor
 • Adding Content
 • Import/Export Content
 • Organizing your spaces
 • Labeling and tracking content

Collaborating in Confluence

 • Collaborating with other people
 • Working with notifications
 • Securing your content