کتاب Pro Git توسط Scott Chacon و Ben Straub نوشته شده و به شکل رایگان توسط انتشارات Apress در اختیار عموم قرار گرفته است‌، و علت درج این کتاب در این سند نیز رایگان بودن و عدم نقض Copy Right پدیدآورندگان اثر است.

این کتاب به عنوان مرجع ابزار Git در نظر گرفته شده و با مطالعه ۳ فصل اول دانش لازم جهت استفاده از این ابزار کلیدی را فرا خواهید گرفت.

مستندات

فایل PDF آموزش Git