اگر به جدیدترین روش های تولید و نگهداری نرم افزار علاقه مند هستید دوره DevOps Fundamentals جهت کمک به آشنایی شما با این روش ها طراحی شده است. در این دوره ابتدا چیستی DevOps و تاریخچه آن بررسی خواهد شد و سپس به ارتباط DevOps و Business و ارتباط مدل Agile و DevOps و در نهایت مدل هدف گذاری و اندازه گیری در DevOps مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرعت ارائه نسخه تا ۲۰۰ برابر، 30 برابر افزایش فرکانس Deployment و میزان موفقیت بیستر تا۶۰ برابر در اعمال تغییر در محصولات از مشخصات سازمان هایی مثل Netflix و Facebook و Amazon است، داده ها دروغ نمی گویند، همه سازمان ها از کوچک و بزرگ شروع به تغییر نموده اند و اسناد و اطلاعات مرتبط با موفقیت آنها موجود است. در این دوره بر اساس این اسناد و اطلاعات به تشریح ‌DevOps خواهیم پرداخت، همچنین سفر چندین سازمان بزرگ مثل بانک نیوزیلند، مایکروسافت، IBM، adidas، Verizon، BAE Systems و Land Rover از زیر مجموعه های Jaguar را در استقرار DevOps مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مدرس: علی اژدری، با تجربه ۵ ساله در پیاده سازی و استقرار فرهنگ و فرآیندهای DevOps و ابزارهای مرتبط

مدت دوره: ۲ روز - ۱۶ ساعت

پیش نیازها: آشنایی مقدماتی با مفاهیم DevOps، Lean، Agile، اسکرام و ITSM مزیت محسوب شده و در درک بهتر مباحث دوره موثر می باشد.

مخاطبین دوره

DevOps engineers, Product owners, Integration specialists,  Operations managers, Incident and change managers, System administrators, Network administrators, Business managers,  Automation architects, Enterprise architects

اهداف دوره

 • توضیح دلایل و مشکلاتی که باعث ظهور DevOps گردید
 • تعریف و تشریح مفاهیم اصلی و Principles های DevOps
 • توانایی تشریح مزایای تجاری DevOps و Continuous Delivery
 • کسب دانش چگونگی تبدیل DevOps Principle ها به الگوهای قابل لمس در تیم ها
 • یادگیری نحوه انجام Operation در قالب DevOps
 • تشریح مفاهیم test automation و infrastructure automation و build and deployment automation
 • توضیح ارتباط DevOps و Lean و Agile
 • توضیح ارتباط DevOps و ITIL 4
 • توضیح ارتباط DevOps و SRE
 • کسب دانش در زمینه انواع مدل های سازمانی DevOps
 • آموزش مزایای Cloud و Delivery pipeline automation  و روش های بهبود فرآیندها
 • تشریح فاکتورهای کلیدی موفقیت در DevOps Transformation

می توانید فایل PDF سرفصل دوره DevOps Fundamentals را دانلود نمایید.

سرفصل روز اول

بخش اول - چرا DevOps

 • نگاه به DevOps از دیدگاه تجاری
 • نگاه به DevOps از دیدگاه IT
 • ظهور DevOps و تاریخچه آن
 • ایجاد یک Business Case برای DevOps

در این بخش تلاش شده است که مزایای تجاری دوآپس تشریح شده و دلایل ایجاد آن مورد بررسی قرار گیرد و در انتها روش ایجاد کیس تجاری در سازمان جهت دریافت بودجه و شروع DevOps ارائه می گردد.

بخش دوم - DevOps چیست

 • معرفی DevOps
 • DevOps چه چیزی نیست
 • ذی نفعان DevOps
 • اهداف DevOps
 • ارزشهای اصلی DevOps
 • DevOps Principles و ۳ روش
 • تمرکز بر روز محصول و سرویس
 • تصورات اشتباه درباره DevOps
 • معرفی CALMS
 • بررسی گزارشات State of the DevOps 

بخش سوم - Practice های موجود در DevOps

 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery
 • Continuous Testing
 • Infrastructure As Code
 • Incident command system
 • Developers on call
 • Status pages
 • Blameless postmortems
 • Embedded teams
 • Cloud
 • Andon cords
 • incident command system
 • Shift Left
 • Production Monitoring

بخش چهارم - تیم ها و سازمان

 • نقش های DevOps
 • چه کسانی مسئول اجرای DevOps هستند
 • خودمختاری تیم ها
 • مدل های پیاده سازی DevOps
 • DevOps و استقرار آن در سازمان های بزرگ

بخش پنجم - ضدالگوهای DevOps 

 • فرهنگ مقصر دانستن همکاران
 • سیلوهای تخصص
 • خطای انسانی
 • تحلیل ریشه ایی دلایل (root cause analisys)

بخش ششم - ارتباط DevOps و سایر روش ها

 • ارتباط DevOps و ALM
 • ارتباط DevOps و Agile
 • ارتباط DevOps و Lean
 • ارتباط DevOps و ITIL 3 و ITIL 4
 • ارتباط DevOps و SRE

سرفصل روز دوم

بخش  هفتم - تعریف فرهنگ در CALMS

 • رفتار تیم ها
 • چابکی تیم
 • تیم های Cross-functional
 • رضایت شغلی
 • مشخصات فرهنگ DevOps
 • Servant Leadership
 • Transformational Leadership
 • مدیریت تغییر فرهنگ در سازمان
 • وضعیت فرهنگ سازمانی در ایران و تقابلات آن با DevOps

بخش هشتم - تعریف Automation در CALMS

 • Continuous Integration
 • Environment Management
 • Release Management
 • Test Automation
 • Deployment
 • مدیریت دیتا

بخش نهم - تعریف Lean در CALMS

 • بهینه سازی Flow
 • کار در جریان WIP
 • مدیریت محدودیت ها
 • کاهش هدر رفت
 • تمرکز بر مشتری 

بخش دهم - تعریف Measurement در CALMS

 • تراز نمودن اهداف
 • متریک های Delivery
 • متریک های Operational
 • متریک های آنالیز
 • متریک های Lead time و Cycle time

بخش یازدهم - تعریف Sharing در CALMS

 • همکاری
 • چرخه بازخورد
 • قابل تجسم بودن (Visualising)
 • تراز نمودن کارهای تجاری و IT
 • آموزش و یادگیری 

بخش دوازدهم  - DevOps در ایران

 • وضعیت جاری سازمان های پیشرو در ایران
 • وضعیت جاری سازمان های فعال در ایران
 • وضعیت جاری سازمان های متوسط در ایران

بخش سیزدهم  - DevOps در شرکت های معتبر بین المللی

 • IBM
 • BAE Systems
 • Jaguar Land Rover
 • Adidas
 • Verizon
 • Microsoft

مستندات

سرفصل دوره DevOps Fundamentals