ابزار Azure DevOps مایکروسافت یکی از بهترین راهکارها جهت مدیریت محصولات نرم افزاری به روش  Scrum است. این ابزار دارای کپسول های زیر است.

  •  مدیریت دانشنامه یا wiki سازمان
  • مدیریت تولید محصولات به روش های Agile، CMMI و Scrum
  • مدیریت نسخ کد به دو روش TFVC و Git
  • مدیریت داشبوردهای دارای اطلاعات مرتبط با تولید محصول
  • مدیریت تولید و انتشار خودکار محصول برای هر زبان و هر پلتفرم
  • مدیریت محصولات تولید شده
  • مدیریت فرایند تست خودکار و دستی محصولات

 هر کدام از کپسولهای بالا علاوه بر دانش پایه نحوه استفاده از آنها، نیازمند دانش نحوه پیاده سازی و نگهداری صحیح می باشند. دوره های ذیل سعی در ارائه هر دو مورد ذکر شده دارد.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات