ابزار Azure DevOps مایکروسافت یکی از بهترین راهکارها جهت مدیریت محصولات نرم افزاری به روش  Scrum است. این ابزار دارای کپسول های زیر است.

  •  مدیریت دانشنامه یا wiki سازمان
  • مدیریت تولید محصولات به روش های Agile، CMMI و Scrum
  • مدیریت نسخ کد به دو روش TFVC و Git
  • مدیریت داشبوردهای دارای اطلاعات مرتبط با تولید محصول
  • مدیریت تولید و انتشار خودکار محصول برای هر زبان و هر پلتفرم
  • مدیریت محصولات تولید شده
  • مدیریت فرایند تست خودکار و دستی محصولات

دوره های زیر در قابل فیلم آموزشی ضبط شده و قابل دانلود و به تفکیک زیر سیستم طراحی شده اند تا در صورت نیاز شما به آموزش مرتبط با یک ماژول خاص پاسخگوی نیاز شما باشند.

همچنین در صورت عدم آشنایی شما با مفهوم DevOps و نیاز شما به تهیه Roadmap پیاده سازی DevOps می توانید به دوره آموزش اصول دواپس مراجعه بفرمایید.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات