ابزار Azure DevOps یا TFS مایکروسافت ( نام قبلی این ابزار Team Foundation Server بوده است ) یکی از بهترین راهکارها جهت مدیریت محصولات نرم افزاری به روش  Scrum است، این ابزار بر اساس فریمورک اسکرام و Practice های دواپس توسعه داده شده است، در نتیجه جهت آشنایی بیشتر با اصول اسکرام و دواپس می توانید به آموزش رایگان Scrum و آموزش رایگان DevOps مراجعه بفرمایید.

این ابزار دارای کپسول های مدیریت دانشنامه یا wiki سازمان، مدیریت تولید محصولات به روش های Agile، CMMI و Scrum، مدیریت نسخ کد به دو روش TFVC و Git، مدیریت داشبوردهای دارای اطلاعات مرتبط با تولید محصول، مدیریت تولید و انتشار خودکار محصول برای هر زبان و هر پلتفرم، مدیریت محصولات تولید شده و مدیریت فرایند تست خودکار و دستی محصولات است.

دوره های زیر به صورت فیلم آموزشی ضبط شده و قابل دانلود هستند، همچنین به تفکیک زیر سیستم طراحی شده اند تا در صورت نیاز شما به آموزش مرتبط با یک ماژول خاص پاسخگوی نیاز شما باشند.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات